Prowadzenie wysokie z obniżonym walem rekomendowane do doków przeładunkowych skal